JavaScript is disabled. Please enable to continue!
Mobile search icon
European National Legislation >> Belgian Regulation on VOC emissions >> Belgian Regulation on VOC emissions (Dutch version)

Belgische Koninklijke Besluit betreffende VOS-emissies van bouwproducten

Sidebar Image

Het Belgische Koninklijke Besluit betreffende VOS-emissies werd gepubliceerd op 18 augustus 2014. Op dit moment is het Koninklijk besluit enkel in het Nederlands en in het Frans beschikbaar.

Het Koninklijk Besluit is een interpretatie van de 'European Construction Products Regulation' met betrekking tot VOS-emissies van bouwproducten in de binnenruimte (of binnenmilieu) van gebouwen. Het is de derde dergelijke nationale regeling na die in Frankrijk en in Duitsland.

Het besluit omvat:

 • Maximale emissiegrenswaarden voor VOS, TVOS en TSVOS na 28 dagen testduur (geen test nodig na 3 dagen),
 • Zie de aparte lijst met de LCI grenswaarden.
 • Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat er GEEN limieten zijn voor VOS zonder LCI waarde, wat dus verschilt met de Duitse regelgeving.
 • In België worden de VOS zonder toegewezen grenswaarden geregeld via de grenswaarden van de totale VOS en totale SVOS.

Het besluit is van toepassing op:

 • Alle vloerbedekkingsproducten met als beoogd gebruik het door een toplaag bedekken van een ondergrond al dan niet op een voorbereidingslaag, in binnenruimtes voor residentieel, tertiair, quartair, sportief, commercieel, publiek gebruik en/of voor gebruik in kantoren, met een geringe tot zeer intense gebruiksintensiteit van personen.
  Dit omvat vloerbedekkingsproducten, ondergronden, draagvloeren en voorbereidingslagen;
 • Alle niet-metallische bouwproducten met als beoogd gebruik het hechten van vloerbedekkingsproducten aan een ondergrond (draagvloer, dekvloer of voorbereidingslaag) door middel van adhesie en cohesie; tegellijmen zijn eveneens onderworpen aan de regelgeving
 • Afwerkingsproducten voor houten vloerbedekkingen zoals parketvernissen (op basis van polyurethaan, alkyd, alkydurethaan...), boenwassen en oliën.
 • Zie de veelgestelde vragen door bedrijven (FAQ).

Vrijgesteld zijn producten gemaakt van 100% natuursteen, keramiek, glas en staal.

Het Koninklijk Besluit is in werking getreden sinds 1 januari 2015 met een overgangsperiode (niet-conforme producten die op de markt aanwezig zijn vóór 1 september 2014 kunnen worden gecommercialiseerd tot 1 januari 2016).

Er is GEEN erkenningsinstituut (zoals het DIBt in Duitsland) en er zijn GEEN etiketteringsvoorschriften (Zoals de A+, A, B, C labels in Frankrijk). Elke fabrikant en/of distributeur moet een "productemissiedossier" opstellen, op basis van eerdere of feitelijke emissiemetingen, in een vorm die is vastgesteld zoals in detail beschreven in het Koninklijk Besluit. Deze documentatie moet op eenvoudig verzoek aan de autoriteiten kunnen worden voorgelegd. Het markttoezicht hierop gebeurt door de Bevoegde Overheid.

Het Eurofins testaanbod

Eurofins biedt VOS-emissie testen aan in regel met het Belgische Koninklijk Besluit.
In het geval al een testrapport beschikbaar is volgens:

 • de Duitse DIBt regelgeving,
 • Duitse Ecolabels zoals bv. Blue Angel,
 • of voor de Europese Ecolabels zoals EMICODE, GUT of Indoor Air Comfort,

kunnen de gegevens van het bestaande testrapport gebruikt worden zonder nieuwe tests, maar met een nieuwe interpretatie volgens het nieuwe Belgische Koninklijke Besluit.

Testrapporten voor de Franse VOS klassen kunnen helaas niet gebruikt worden om overeenstemming te tonen met de Belgische regelgeving.

Contact met Eurofins VOS Testing Laboratoria

Contactgegevens van Eurofins VOC testlaboratoria in Europa, de VS, China en Japan:
www.eurofins.com/vos-contacten.